Skip to main content

Verander de wereld samen!

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, maatschappelijk betrokken zijn door het geven van steun, door ondernemers, aan de samenleving? Betrokkenheid tonen bij maatschappelijke vraagstukken in de directe omgeving van de onderneming?
Ondernemers en medewerkers van maatschappelijke organisaties weten elkaar vaak niet te bereiken. Voor het HOE, zijn er verbinders nodig die TERZIJDE kunnen staan.

TERZIJDE

Terzijde is opgericht in 2005 door Gerda Geurtsen. Sindsdien zijn er diverse professionals betrokken en verbonden in verschillende samenwerkingsverbanden.

Wij stimuleren en organiseren Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij dagen bedrijven uit om meer duurzaam en betrokken te zijn. Enerzijds om stichtingen en verenigingen terzijde te staan in het vergroten van de sociale cohesie en anderzijds zorg te hebben voor een toekomstige leefbare wereld. Veelal werken we vanuit een opdrachtgever maar vaak ook vanuit onze missie .

Eén succesformule, ontwikkeld door Gerda Geurtsen, is de Uitdaging. Deze Uitdaging is geselecteerd voor het ‘Oranje Fonds Groeiprogramma’. De Uitdaging kon hierdoor ‘uitrollen’ door heel Nederland.
Per 1-1-2022 zijn er 50 lokale Uitdagingen.

Wij adviseren, coachen en organiseren.

Verantwoord of betrokken ondernemen; een wereld van verschil. Zie definitie….