Skip to main content

ADVISERING

Bij meer en meer bedrijven groeit het bewustzijn van de invloed van ondernemingen op Maatschappij en Milieu. De noodzaak om dit vorm te geven in de bedrijfsvoering wordt sterker en sterker. Zeker ook omdat steeds meer klanten hun leveranciers kiezen op basis van dit criterium. Verantwoord of duurzaam ondernemen wordt een license to operate!

Terzijde adviseert bedrijven en overheidsinstellingen om meer MBO en MVO te implementeren in de eigen bedrijfsvoering. Terzijde staat u bij om deze ambities vorm te geven.