Skip to main content

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geeft een nieuwe eigentijdse visie op ondernemerschap waarbij de ondernemer, naast het streven naar winst, oog heeft vóór, en rekening houdt met het effect van alle activiteiten op het milieu.

Het nieuwe ondernemen

Samen met drie andere ondernemers; Timmo Terpstra van Peeze, Lammert de Vries van Groot Warnsborn en Willem Vierdag van Label heeft Gerda Geurtsen “Het Nieuwe Ondernemen” opgericht. Een netwerk van ondernemers die Maatschappelijk Verantwoord willen Ondernemen om elkaar te inspireren en te stimuleren om extra stappen te kunnen zetten. Inmiddels opgeheven maar met blijvende effecten.

GoedemorgenMKB

Goedemorgen MKB is een samenwerking tussen Terzijde Gerda Geurtsen, Sustain Danielle van Woerden en Ligna Gini Manting.
Verantwoord en Betrokken Ondernemen is een groeiend gedachtegoed ook in het MKB. Veel MKB-bedrijven willen graag Maatschappelijk Betrokken Ondernemer zijn en zoeken naar mogelijkheden maar weten niet wat het oplevert, kost en niet waar te beginnen. GoedemorgenMKB helpt bij het denkproces.
Vanuit GoedemorgenMKB is een samenwerkingsinitiatief No Waste ontstaan, bedrijven en serviceclubs worden betrokken bij lessen van het VMBO in het kader van duurzaamheid en circulair ondernemen. Bij No Waste is Gerda Geurtsen betrokken als ondersteuner en adviseur.