Skip to main content

Terzijde

Verantwoord of betrokken; een wereld van verschil.

MVO wordt door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, uitgelegd als ‘een nieuwe integrale visie op ondernemerschap waarbij de ondernemer behalve streven naar winst (profit), ook rekening houdt met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en waarbij de ondernemer oog heeft voor menselijk aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Vinden van een balans tussen deze drie P’s’.

MBO daarentegen bezit de term ‘betrokken’, in plaats van ‘verantwoord’. Bij MBO gaat het om het geven van steun aan maatschappelijk initiatieven en om het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de direct of indirecte omgeving van de onderneming.